tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A girl wearing very little cloting
Look at Eric making out with negative matter.
viết bởi David Sohns 18 Tháng năm, 2005