Top Definition
A small, metaphysical attack on one's happiness; usually passed from one person to another in the form of an insult or physical abuse.
Enrico called my shirt ugly, I really don't need his negatons today.
viết bởi thereal911 13 Tháng tư, 2009
n. A negative person, a stick in the mud.
Listen Charlie quit being such a negaton.
viết bởi Pointsource1 21 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×