tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
"Nope." A term of negation. Extreme disagreement.
Yo jigga, do you have my money?

Negatorious.

Stay gay, it is the only way

Negatorious.
viết bởi ychoi 17 Tháng sáu, 2009