tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The act of being OWN'D by an african american.
Wow, Travis just got negrOWN'D by Tyrone.
viết bởi jd dubya 10 Tháng sáu, 2005