tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
an ignorant person who is programmed to eat ass
damn. look at that white girl Jerome. she got a fat ass. im finna be a negradroid.
viết bởi Old man blackie boy 10 Tháng mười, 2013