tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
PG-13 way of saying nigga please
Me: You're not white?!

Kevin: I was undercov-

Me: Negro please!
viết bởi Latrell Spencer 24 Tháng mười hai, 2004
266 49