tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a negro puff is a black womens/mans over grown pube hair.
Damn girl shave that negro puff.
viết bởi Dave 04 Tháng ba, 2005