tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Anytime a black WVU student claims to be white girl wasted off of cherry bombs.
"Oh shit nigga des cherry bombs got me white girl wasted man I think I'm feeling the sensation of negrophelia!"
viết bởi ?? Dis is cray 07 Tháng một, 2014