tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A fetish for black people.
Hilary Clinton is a negrophilliac. first she fuck'd Bill now she fuckin' Obama.
viết bởi Skrilla 88 10 Tháng ba, 2008

Words related to negrophilliac

fetish black lol negro white