tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a monkey who walks upright on two feet.
87% of the NBA consists of negropods
viết bởi boo berry 69 06 Tháng hai, 2011