tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A sexy japanese girl.
<nemy> I'm a sexy japanese girl

Man I wanted to get with that nemy last night but she shot me down
viết bởi sinister_bunny 13 Tháng năm, 2006
 
2.
Noun. A naive person. An ignorant man-child.
STFU Nemy before I cock-bomb your face
viết bởi kaj 21 Tháng mười, 2004