Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
awesome nerdy power:D
That math team was nerdylicious.
viết bởi jasmine culver 06 Tháng chín, 2008
12 2
 
2.
awesome nerd stuff given to the greatest English teacher ever
Those apostrophe jokes you gave me were nerdylicious!
viết bởi Jaiiiiiiimi 07 Tháng hai, 2010
4 2