tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:
 
1.
Aj's hella small penis
All the girls laughed at Aj's Nerken
viết bởi Eric Tullius 15 Tháng tư, 2005
9 13