Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
To Be Uber Qweer
Richard Simons
viết bởi Nessun's Mother 25 Tháng tám, 2003
12 5
 
2.
the ultimate in leetness (ie god)
damn he is so nessun.
viết bởi bobonmyknob 25 Tháng tám, 2003
2 11