tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to make a claim of something that you wish was yours
That SOB is neugging his best friend's mama.
viết bởi JJ Jackson 16 Tháng mười một, 2010