tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Likin of neither male nor female genitalias
Kali is a neutrasex
viết bởi Marie motha-truckin bogard 29 Tháng mười một, 2013