tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person newly on an online dating site.
I saw some new meat while browsing match last night.
viết bởi Peter Z 31 Tháng mười, 2007