tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
One of the most powerful guns in counter-strike. It's real name is Para.
"Man, I killed 4 guys with my newb blaster."
viết bởi DesPERRYado 10 Tháng mười, 2005

Words related to newb blaster

counter-strike cs newb s source