tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Destroyed or massively player killed by someone of noob or newb status.
Jack got newb'd by Vega with a great sword.
viết bởi Coil 09 Tháng mười một, 2005

Words related to newb'd

newb newbed noob noob'd noobed pown powned pwn pwned