tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
anyone who's BOTH new AND stupid.
jim: wow, he joined in 2013. newbag.

bob: is he stupid?

jim: not really

bob: he's not a newbag then
viết bởi #Dirt#Piper# 11 Tháng mười, 2013