tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a combination of new and input
Here is a correction to make to the presentation when Paul sends his newput.
viết bởi Kona51 30 Tháng mười, 2009

Words related to newput

input knewput new oldput usedput