tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a secret agent midget in a dog costume.
"damn that nibbertons, he will foil my plans for the last time."
viết bởi magicalpants 14 Tháng bảy, 2008