Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
The female nibblet (see Nibblet) Enjoy eating and sleeping and that is about it.
Moo, Its a nibbletta
viết bởi general_hamster 10 Tháng ba, 2003
1 0