tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Owner of the chin mole.
I nick gauthier condemn you to the deepest darkest pits of my chin mole
viết bởi Johnnygat59 07 Tháng mười hai, 2013