tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
something that has broken but has been fixed badly to work.
A: hey i though yo pipe was broke
T: naw jit i nig rigged that shit
viết bởi Da Moo Man 01 Tháng mười, 2006