tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
NFL means Nigga for life
"Damn, I want him to be my NFL, basically my Nigga for life! "
viết bởi ThatDopeNiqqaThatPutInWerk 01 Tháng mười một, 2013