Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
a black person with curly long hair and his/her head looks like a soccer ball.
his nigger hair makes his head looks bigger, he may hide many things in his hair.
viết bởi David Spance 02 Tháng tám, 2006
95 50