tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
time for the G'z to come out ya diG.
-its 3am lets hit the cluBs dawg.
- Sho nuff lets get this motherfucka cruNked uP ya dig.
viết bởi Anonymous 07 Tháng chín, 2003