tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A girl with big beautiful blue eyes, who creeps around at night.
Krystina is such a night creature
viết bởi official night creature 12 Tháng năm, 2009