tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Vietnamese way of saying nigga. May be used in a friendly or threatening way.
Nikguh please, you ain't got shit on me.
viết bởi Matt 07 Tháng mười một, 2004

Words related to nikguh

nigga