tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
when someone don't have money to buy a dough with cottage cheese.
jz bi si kupu disk - kako bos ce nimas za burek
viết bởi jakob 07 Tháng chín, 2004