tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
taking way to long to do something
Tara: where's jeff? this guy's always late.
Jay: no kidding,he always takes 99's.
viết bởi jay dubb 01 Tháng mười một, 2004