tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a pokemon mixed with a girl ning. a ninachu!
like when you decided to draw a man as a woman and than you make it into a pokemon, a ningachu!
viết bởi Ning Achu 06 Tháng một, 2008

Words related to ningachu

biology ning pikachu pokemon