tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
15 minutes before or after 9:00. AM or PM
"I'm running a little late, I'll be there around ninish."
viết bởi D-Bruch 31 Tháng một, 2012