Top Definition
Ninja Cum: (1) The act of cumming inside of somebody without them ever knowing. (2) Also, the act of cumming on an unsuspecting victim without them knowing.
(1) Girl: Well that was fun, sorry you didn't finish Guy: I liked it ... one week later. Guy to Friend: I totally ninja came (past tense of ninja cum)

(2) Person 1: (time to ninja cum) *jerk, jerk, jerk* Person 2: *yawn* Person 1: *SPPPLOOOOOOSSSSHHHHH* Person 2: *yawn* Person 1: *silent zip* well, see you later. Person 2: bye
viết bởi will foster 14 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×