like nigga please, but for slick folk.
means i don't think so
"you think that chick is hot?ninja, please!"
viết bởi jilldo 27 Tháng mười hai, 2003
Top Definition
Used to replace negro please, which in-turn replaces nigga please.
LaFonda: you trifflin' ho!
white girl: ninja, please!
LaFonda: *confused, but can't get angry because no apparent racial comment was made*
viết bởi pAge 31 Tháng năm, 2005
It's like n*gga please, but for Asians.

Used to express stress.
White Guy: *runs into Asian Guy* Sorry, di-

Asian Guy: NINJA PLEASE!
#ninja #please #plz #grr #poop
viết bởi DiZ037 14 Tháng tư, 2011
Ninja Please, a nicer way to say "Nigger Please" when black people are present.
(no-black people present)
Yo Nigger PLEASE!!!


(black people present)
Yo Ninja PLEASE!!
#ninja #nigger #please #black #white #poop
viết bởi ninja ninja ninja 10001 03 Tháng hai, 2009
The same thing as "Nigga Please" and "Cracka Please" except it's toward an asian person.
"Nigga please"
"I'm not a nigga"
"Oh sorry, I meant.. ninja please!"
#ninja #please #nigga please #cracka please #plz
viết bởi niggagaiden 01 Tháng hai, 2006
like nigga please but for ninjas!
Ninja Number 1: Man that jive turkey is whack!
Ninja Number 2: Ninja Please!
#ninja #please #whatever #yea right #golly!
viết bởi bigmattzilla 16 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×