Top Definition
Used to replace negro please, which in-turn replaces nigga please.
LaFonda: you trifflin' ho!
white girl: ninja, please!
LaFonda: *confused, but can't get angry because no apparent racial comment was made*
viết bởi pAge 31 Tháng năm, 2005
It's like n*gga please, but for Asians.

Used to express stress.
White Guy: *runs into Asian Guy* Sorry, di-

Asian Guy: NINJA PLEASE!
viết bởi DiZ037 14 Tháng tư, 2011
Ninja Please, a nicer way to say "Nigger Please" when black people are present.
(no-black people present)
Yo Nigger PLEASE!!!


(black people present)
Yo Ninja PLEASE!!
viết bởi ninja ninja ninja 10001 03 Tháng hai, 2009
The same thing as "Nigga Please" and "Cracka Please" except it's toward an asian person.
"Nigga please"
"I'm not a nigga"
"Oh sorry, I meant.. ninja please!"
viết bởi niggagaiden 01 Tháng hai, 2006
like nigga please but for ninjas!
Ninja Number 1: Man that jive turkey is whack!
Ninja Number 2: Ninja Please!
viết bởi bigmattzilla 16 Tháng mười, 2007
like nigga please, but for slick folk.
means i don't think so
"you think that chick is hot?ninja, please!"
viết bởi jilldo 27 Tháng mười hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×