tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A combination of a ninja and a samurai. Has all the stealth and assassination skills of a ninja, and all the honor and swordsmanship skills of a samurai.
Uh, oh, a ninjamurai! Run!!!!!!!
viết bởi Bob882 30 Tháng tám, 2004