tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Nine muthafuckin' minutes.
Patricio: "Yo homey we at the bar. Where you at?"

Kid Creole: "Still chillin' at da crib. I'll be there in a ninute."
viết bởi Kid Creole 14 Tháng chín, 2011