tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
from nita.
it means hot or gorgeous.
can be a bitch and a snob.
she's like nitah!
she looks like nitah.
she acts like nitah.
viết bởi shhh 29 Tháng mười một, 2004