tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
a man with a mandingo
Nitant has a giant mandingo
viết bởi Mandingo123 10 Tháng mười, 2013