tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
hard nipples from being cold
OMG its like 30 below outside I've got some serious nitbons.
viết bởi MacMadi 18 Tháng chín, 2011