tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The coolest motherfucker you'll ever meet, he is muscular beyond belief, you'll probably see him in games like Garrys Mod.
Holy fuck! Is that Nixinized?
viết bởi Niggatrack 23 Tháng mười hai, 2013