tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
amazingphil said it to tell his internet fans he's not having sex that night
"okay internet im going to bed now"
top or bottom bunk phil?
"no bunk!!!!!!"
viết bởi amazingchildisnotonfire 15 Tháng chín, 2013