tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
if something is no problem
"oi chod head, get one strrrrapped"
"no danger"
viết bởi Chod Boat 10 Tháng tám, 2006
 
2.
for something to be ok. not a problem.
oy chief can you do my uni work for me? yeah No danger chief
viết bởi jay_lufc 09 Tháng tám, 2006