tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
to have sex with someone.
He did the no no cha cha all night long.
viết bởi LIL_Ivon 20 Tháng tám, 2010