Top Definition
A fat wap. Person of unenviable girth.

See also:
Salad dodger. Hips like a 100 watt bulb. Thighs like rolls of lino.
See that Mark Daniels - there's a well trodden path to the fridge door in his house..... He's no stranger to the biscuit tin....
viết bởi Blue boy 06 Tháng tư, 2004
(n.) a fat person

(n.) One who constantly pleads povert and begs.
Elitist is no stranger to the biscuit tin.
viết bởi Kung-Fu Jesus 09 Tháng năm, 2004
a fat wap

cant stop eating

lots of chins
your moms so fat when she wheres a yellow rain coat people run behind her shouting TAXI!
viết bởi your mom 08 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×