tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
do not worry. no worries
brad: why thankyou, thats the look i was going for

alice: no wokkas babe
viết bởi illyyymwaaaa 16 Tháng mười, 2011