Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
another way of saying "no wories"
John : Thank buddy!
Lucy : No wokkaz...
viết bởi ArthurReeves 29 Tháng năm, 2011
1 0