tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A response to the australianism cheers big ears.
Dwayne: Oh, you got me a new Torana! Cheers big ears!
Cheryl: No worries, numb nuts.
viết bởi Sam Whitehead 13 Tháng ba, 2008